Formy wynagrodzenia za pracę

0

Formy wypłaty wynagrodzenia za pracę Wykonując pracę na podstawie każdej umowy cywilno-prawnej należy nam się wynagrodzenie. W zależności od danej firmy formy wynagrodzenia za pracę się różnią. Co do zasady pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. Inna forma wypłaty wynagrodzenia może być spełniona na pisemny wniosek samego pracownika lub jeżeli układ zbiorowy pracy tak określa. Jeśli zatem pracodawca chciałby przelewać […]

Read More

Czy zatrudniony może wstąpić do związku zawodowego?

0

Należy wiedzieć, że w wyniku nowelizacji ustawy o związkach zawodowych do 1 stycznia 2019 roku prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje już nie tylko pracownikom, lecz również innym osobom wykonującym pracę zarobkową. Należą do nich osoby, które świadczą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, a nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia. […]

Read More

Urlop wypoczynkowy – wszystko, co musisz wiedzieć

1

Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się nie tylko z wypełnianiem obowiązków wynikających ze stosunku pracy, ale i licznymi przywilejami, które w związku z tym występują. Tym najbardziej interesującym jest urlop wypoczynkowy, czyli okres w trakcie którego pracownik nie świadczy usług swojemu pracodawcy, ale otrzymuje w ramach niego wynagrodzenie. Na jakich jednak występuje to zasadach? Jak liczyć urlop wypoczynkowy? Ile nam się […]

Read More