Obowiązki pracodawcy

0

Prowadząc własną firmę i zatrudniając ludzi, musimy liczyć się z obowiązkami, które nałożyło na nas prawo pracy. Jako pracodawca powinniśmy móc zapewnić naszym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz systematycznie szkolić ich w tym zakresie, by nie dochodziło do niepotrzebnych wypadków w czasie pracy. Kolejnym i jednym z najważniejszych obowiązków, które jako pracodawca powinniśmy przestrzegać to terminowe wypłacanie wynagrodzeń pracownikom oraz jeśli środki na to pozwalają spełniać potrzeby socjalne pracowników.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Pracodawca powinien także stosować sprawiedliwe kryteria oceny pracowników, by nie wpływało to na zachowanie między pracownikami. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników to kolejne narzucane obowiązki przez kodeks pracy. Zgubienie takich akt może skutkować prawnymi konsekwencjami dla przedsiębiorstwa. Stosując się do wszystkich wyżej wymienionych punktów, można być pewnym, że współpraca pracodawcy z pracownikiem będzie przebiegała pomyślnie oraz bez żadnych konsekwencji prawnych.